mapa 24 INTERIA pl
mapa 24 interia Polski
mapa 97 MPK Łódź
Mapa administarcyjna Wielkiej Brytani
Mapa administracyjną Gminy Nasielsk
Mapa administracyjna miasta Bielsko
mapa administracyjna miasta Poznania
Mapa administracyjna Podkarpacia gminy
Mapa administracyjna Polska powiaty
Mapa administracyjna Polska województwa
Chupacabra
Odnośniki,

Centralne Laboratorium Badania Wody i Ścieków. 85-405 Bydgoszcz, Koronowska 96. Pomiary laboratoryjne oraz on-line wody i ścieków. Wyślij/Zapisz; Mapa. Na obszarze miasta znajdują się także mniejsze cieki wodne, m. In. w okresie międzywojennym Bydgoszcz nie zniknęła z wojskowej mapy Polski. To pierwsza mapa topograficzna okolic Bydgoszczy wykonana na podstawie. Niektóre cieki wodne znajdziemy nawet na topograficznej wersji ump-pcPL.
. Ceny wody i ścieków: Decyzja należy do radnych. Ast). Woda do 4, 38 złotych; ścieki do 4, 72 złotego. Czy na takie właśnie stawki zgodzą się.
Centralne laboratorium badania wody i ŚciekÓw, bydgoszcz, koronowska 96, Witaj na stronie Bydgoskich. Mapa/trasa· Obejrzyj na google ziemia google earth.
9 Maj 2010. Zrekonstruowana przez Niemców mapa Bydgoszczy staropolskiej wykonana w 1890 roku. Plan Lindera-zaznaczone na niebiesko cieki wodne.
Mapa 354. 421. 111. 3. Profil podłuŜ ny projektowanych sieci wodociągowych. 3. 1 Odcinek suw– w19. Włocławku Oddział Rejonowy w Bydgoszczy ul. Paderewskiego 26. Na przekroczenie cieków wodnych opracowano operat wodnoprawny na. Obszar Chronionego Krajobrazu Wydm Kotliny Toruńsko-Bydgoskiej-część wschodnia. Występowanie wielu naturalnych cieków wodnych oraz stawów i bagien
. Popieram takie akcje, bo uważam że Bydgoszcz powinna się promować poprzez turystykę wodną. Aby to robić, nasze cieki wodne muszą być czyste.
Inne: Centralne Laboratorium Badania Wody i Ścieków. Adres: Bydgoszcz, ul. Koronowska 96. Mapa. Pokaż na mapie: wszystkie miejsca; wszystkich ludzi . Kiedy ta pasja do łódek i wody się zaczęła? Raczej to drugie, zwłaszcza jeśli ma dokładną mapę terenu. Jestem też zakochany w Bydgoszczy, lubię Wyspę Młyńską, cieki wodne i słynne Mariny (porty jachtowe na Brdzie. Naprzód, oprócz zwyczajnego wodnego, które dawnym zwyczajem i uchwałą. w 1885 roku rozpoczęto pierwsze badania geologiczne i sporządzono geologiczną mapę Bydgoszczy. Ten sposób oczyszczania ścieków został wybrany już w roku 1882. Bydgoszczy kluczowej roli na szlaku wodnym Berlin-Kaliningrad. średniowiecznych dróg, licznych niegdyś cieków wodnych czy pozostałości fortyfikacji. Strona główna· instrukcja obsługi· redakcja serwisu· mapa serwisu. Siedziba główna· Oddział Rejonowy Bydgoszcz więcej. Wykonywanie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych w ramach inwestycji melioracyjnych. Zapewnienie utrzymywania w należytym stanie technicznym koryt cieków naturalnych oraz kanałów. Kartka wpk Mapa parku-konturowa· kartka wpk Mapa parku-Google Maps. wpk w Spotkaniach z ekologią tvp Bydgoszcz. Pracownia w Bydgoszczy. Bydgoszcz 1992. Cieki wodne wpk. Nazwa cieku, Długość, Obszar zlewni. Mapa okolic Bydgoszczy z zaznaczonymi kompleksami leśnymi i łąkami. Mała retencja-mały zbiornik retencyjny utworzony na cieku wodnym.

Warszawy, Poznania, Bydgoszczy, Łodzi. Aktywnych około 20– 25 osób. i Walne Zebranie Członków Bractwa Czarnej Wody 7. 04. 2001. Druku 1000 sztuk map Wdeckiego Parku Krajobrazowego (na sprzedaż i dla celów promocyjnych). Przywrócenie równowagi biologicznej małych cieków wodnych– zarybienie gatunkami . iii otwarty konkurs w zakresie zmniejszania ilości ścieków i. 1997; Stan środowiska w Bydgoszczy w 1996r. 1997; Mapa akustyczna m. 2000; Fitoplankton Brdy na ujęciu wody" Czyżkówko" w latach 1993-2000-2001. Oraz Zarządzenie Nr 357/06 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 9 maja 2006 r. w. ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla. 132 Prawa wodnego lub projekt urządzeń wodnych odpowiadający wymaganiom. Instrukcja obsługi· Dane redakcji· Mapa serwisu· Wyjaśnienie skrótów.

Analiza wody i ścieków, monitoring składowisk, badanie odpadów, badanie wody. Jak co roku w maju zorganizowano w Bydgoszczy Międzynarodowe Targi Maszyn i.

Trwa wczytywanie mapy miasta Bydgoszcz i listy sklepów Art-Bud. Dużych opadach deszczu woda stoi pod domem– ale raczej sa to wody powierzchniowe.

Oczyszczalnie ścieków: coŚ-Koziegłowy, Łyna, Gubin, Cielcza, Bydgoszcz, Warszawa. Wody opadowe oraz połączeniem do Gubina. Oczyszczalnia Ścieków w Gubinie. Mapa firm miasta Gubin dodanych do działu Oczyszczalnie ścieków: Przedsi. 1) wprowadzania ścieków do ziemi i wód powierzchniowych, za wyjątkiem. Substancji priorytetowych w dziedzinie polityki wodnej (Dz. u. Nr 233, poz. 1987); Studnia Nr 3Qz na działce Nr 239/3 lp j. e. Bydgoszcz obręb 381. Ogólny opis granicy terenu ochrony pośredniej ujęcia wg mapy w skali 1: 10 000.

File Format: pdf/Adobe AcrobatMAPA jakoŚci wÓd. w wojewÓdztwie kujawsko-pomorskim. Torfowiska cieki wodne zbiorniki wodne. obiety wodne. granice jednostek. administracyjnych. Analizy chemiczne wód wykonano w labolatoriach wioŚ w Bydgoszczy. Seminarium" wodne szlaki TURYSTYCZNE" w Bydgoszczy (8-10. 06. 2007). i Urządzeń Wodnych, odpowiedzialne za znaczną część nie tylko mniejszych cieków wodnych. Mapy, plansze, tablice informacyjne w stanicach wodnych i przystaniach. Oczyszczanie nieczystości płynnych, oczyszanie wody pitnej, ścieków. tel (55) 2762722, e-mail mapa. Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. Woj. Kujawsko-pomorskie powiat Bydgoszcz gmina Bydgoszcz.
24 Lut 2010. Znajduje się tutaj tablica z mapą szlaku i odległościami między. Cieki te są częściowo uregulowane a nawet skanalizowane, a wody z nich. Gmina obejmuje swoim zasięgiem prawobrzeżną skarpę Wisły z dużą ilością cieków wodnych. Na południu położone są słynne źródła wody mineralnej" Ostromecko" Strona główna Mapa strony Kontakt. Ciechocinek-bip. Zgodnie z definicją ustawy" Prawo wodne" za ścieki uznaje się substancje i energie. Do cieków wodnych wraz z wodami opadowymi w sposób niezorganizowany. Stan czystości wód Wisły jest od wielu lat systematycznie badany przez wioŚ w Bydgoszczy. Przydomowe ekologiczne oczyszczalnie ścieków Bydgoszcz. Zbiorniki betonowe, zbiorniki do wody, zbiorniki na deszczówkę oraz zbiorniki ppoż, zbiorniki na.
By a Kowalczyk-Related articlesprzyrodniczego dających się odczytać z mapy topograficznej w dwu badanych okre-wych oraz cieków wodnych zaznaczonych na mapie z 1874 roku i porównanie ich. Rozwoju miasta na przykładzie Bydgoszczy [w: Przemiany środowiska. Spis firm dla słowa kluczowego: projektowanie-oczyszczalni-ścieków. Bydgoszcz, ul. Jagiellońska 62; Mapa. Sp. z o. o. Jest od 10 lat kontynuatorem działalności megadex-u na polu projektowania realizacji obiektów gospodarki wodnej. AktualnościMapa StronyKontakt. Witamy na stronie dhv. Pompowni cieków oraz przewodu tłoczonego, obejmujące ul. Wczasową w. Do finansowania z Funduszu Spójności: kanalizacja i wodociągi w Bydgoszczy; Studium wykonalności dla oczyszczalni ścieków i stacji uzdatniania wody w Wadowicach; Albo sprawdzić przebieg cieków wodnych na jakimś terenie czy w domu. Odnalazł ją na nie zamieszkanym według mapy terenie w Arizonie i myślał.

Dostarczanie wody, lub odprowadzanie ścieków odbywa się na podstawie umowy o. Sporządzony przy udziale Izby Gospodarczej“ Wodociągi Polskie” w Bydgoszczy. Do wniosku o warunki techniczne należy dołączyć aktualną mapę sytuacyjną. Aktualności, informacje o wodzie i oczyszczaniu ścieków, ceny wody i. Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy Spółka z o. o. Wnoszą o. Pl. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jarosławiu Sp. z o. o. Mapa biuletynu. Gdańskiej 173– 175 w Bydgoszczy. Więcej informacji na temat miejsca organizacji wydarzenia. Mapa. Nowe Centrum Targowo-Wystawiennicze w Myślęcinku, ul. Systemy uzdatniania wody, Technologie oczyszczania ścieków, Mierniki wody i.

Poniedziałek, 24 maja 2010 wschód 02: 37 zachód 18: 53, Bydgoszcz. Com. Pl. Loga, dzwonki, tapety· Mapa serwisu. Struga Młyńska– przykład cieku wodnego. Jak rośnie las– wyjaśnienie, jak z 15000 sadzonek na 1 ha po 100 latach.

Przepływy cieków wodnych, na których zlokalizowane są punkty czerpania wody. Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy oraz funkcjonującymi w. Integralną częścią planu ochrony przeciwpożarowej są mapy przeglądowe. 30 Kwi 2010. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, przetargi, ogłoszenia o. Odmuleniu cieków wodnych i montażu rur przelewowych. Alfa-Tech. Przydomowe biologiczne oczyszczaln. Bydgoszcz. Wańkowicza 4/7 85-796. Strona główna Mapa strony e-mail Szukaj w serwisie Dla naszych partnerów Nasza oferta Produkty. Pompy podnośnikowe wody i ścieków-charakterystyka. Mapa strony. j. j. Śniadeckich w Bydgoszczy, przy współudziale Komitetu Melioracji i Inżynierii. „ Rola czynnika wodnego w kształtowaniu plonu wybranych roślin polowych” współautorami pracy byli jeszcze: dr inż. Będący skrzyżowaniem dwóch cieków wodnych: Czerskiej Strugi (płynąca dołem) i Wielkiego Kanału.
Szanowni Państwo, Już dziś zapraszamy na Międzynarodowe Targi Maszyn i Urządzeń dla Wodociągów i Kanalizacji wod-kan w Bydgoszczy. Nasze stoisko będzie się . b. Urządzeń melioracji wodnych szczegółowych usytuowanych w granicach. Na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej do. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Kontakt· Mapa serwisu· English. Szukaj. Budujemy z rozmachem. Stopień wodny Włocławek. Włocławek. 106/76. Grupowa Oczyszczalnia Ścieków Włocławek. Włocławek. Modernizacja stacji uzdatniania w Bydgoszczy. Bydgoszcz. . Skwery), rzeki i cieki wodne oraz tereny przemysłowe. Bialystok, Bydgoszcz, Radom, Szczecin). Miplo. Pl zintegrowane bezposrednio w danych mapy. Przepustnice, klapy zwrotne, zawory kwasoodporne, tłocznie ścieków. Strona główna mapa strony dodaj do ulubionych. Parowych, wodnych i chemicznych, instalacjach dystrybucji wody i gazu, w oczyszczalniach ścieków oraz utylizacji odpadów. w dniach 18-20 maja w Bydgoszczy odbyła się kolejna edycja.
Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Mirosław Rychlik z Bydgoszczy Rychlik z Bydgoszczy, 2004. Zlewnia ścieków dowożonych w Czerwieńsku przy ulicy Akacjowej. Wykonawca robót-Przedsiębiorstwo Robót Wodnych i Ekologicznych eko-wod ze Świdnicy. Gmina zleciła opracowanie map geodezyjnych do celów projektowych; Pierwsza z nich-" Navigo Mapa Samochodowa Polski" przeznaczona jest tylko dla posiadaczy. Kanałków, cieków wodnych, jezior, sztucznych zbiorników wodnych), przebieg tras. są to mianowicie: Białystok, Bydgoszcz, Gdańsk, Gdynia. W czasie trwania imprezy turystycznej pokażemy Państwu Bydgoszcz, Nakło i okolice z wody i nie tylko, miejscowości i obiekty które odwiedzić warto. Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1: 500; Profil sieci kanalizacji. Kanalizacja deszczowa ma za zadanie odebrać wody opadowe z powierzchni terenu. Na terenie działki 333/13 zaprojektowano podczyszczalnię ścieków deszczowych. Generalana Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy.

. Kolektory słoneczne· Usługi hydrauliczne· Mapa witryny. z powodu dość dużego zainteresowania projektami wodnego ogrzewania podłogowego postanowiliśmy. Przydomowe oczyszczalnie ścieków, zestawy solarne, usługi hydrauliczne. Szczecinek, Gdańsk, Bydgoszcz, Toruń, Człuchów, Koszalin, Słupsk, Bytów.

Mapa polskich szkół. Ul. Łukasiewicza 3, 85-821 Bydgoszcz tel. 052) 361-10-08. Oczyszczalniach ścieków, stacjach uzdatniania wody itd. 15, koryto cieku wodnego, 3448. 16, przeguby, 3063. 17, konstrukcje oporowe, 3083. 2, Bydgoszcz, 2. 83, Dźwigary główne. 3, Gdańsk, 3. 25, Pomost. 4, Katowice, 3. 04, Podpory. Mapa stanu rozbudowy dróg i autostrad· Drogi na Euro2012. Modernizacja Lewobrzeżnej Oczyszczalni Ścieków w Poznaniu przy ul. Serbskiej. Stacje uzdatniania wody: Bydgoszcz, Gruszczyn, Piła, Poznań-Dębina, Chodzież

. Usługi laboratoryjne w zakresie badań wody, ścieków, osadów ściekowych i odpadów rolniczych oraz. Opracowywanie i generowanie map czynników przyrodniczych. Wielkopolsko-Pomorski Ośrodek Badawczy w Bydgoszczy. Kempingi, pola namiotowe w Borach Tucholskich-w Bydgoszczy-w kujawsko-pomorskim. Wszystkie cieki należą do dorzecza Wisły, odprowadzają swe wody dawnymi. Apartamenty-Serwis turystyczny-Turystyka w Polsce Mapa Polski.

1 Mapa ewidencyjna. 1: 500. 2 Plan zagospodarowania terenu. Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku, Oddział w Bydgoszczy. Warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub ziemi oraz w. AutoMapa działa w oparciu o najdokładniejsze mapy Polski i 44 krajów Europy przygotowane przez liderów. Ograniczeń w Warszawie, Gdańsku, Toruniu, Bydgoszczy, Szczecinie i Radomiu. Rzeki i cieki wodne (kanały, etc. [km], 137 116.

Oczyszczalnia ścieków Fordon. Lokalizacja: bydgoszcz, Polska. Jest realizowana w ramach vi Zadania Programu Bydgoski System Wodny i Kanalizacyjny ii. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy. Województwo lubelskie: 1) Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 2) Wojewódzkie Fundusze Ochrony. 9) Mapy geologiczne Polski. Inne instytucje państwowe.
Mapa geologiczno-gospodarcza Polski w skali 1: 50 000– etap iii– jest to kolejna. Budowa oczyszczalni ścieków„ Fordon” w Bydgoszczy. Program pl 9907.
Rzgw Poznań posiada trzy Inspektoraty w Bydgoszczy, Poznaniu i Sieradzu. Tabela 1rzgw Poznań-zestawienie nadzorów wodnych wg właściwości. Zasoby wodne cechują się ponadto dużą zmiennością obszarową i czasową np. Cieki położone na półn. Społeczeństwa: Aktualności: Gospodarowanie wodami: Mapa serwisu. Sercem produktu jest kompletna wektorowa mapa dróg prowadzących do wszystkich miejsc. Skwery), rzeki i cieki wodne oraz tereny przemysłowe. Prędkości w Polsce dla dróg krajowych oraz w Warszawie, Bydgoszczy, Szczecinie.
Ponadto, Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego przeprowadził. z kolei cieki istotne dla rolnictwa– przede wszystkim niewielkie rzeki i. Ponieważ są źródłem wody pitnej dla aglomeracji Trójmiasta i Bydgoszczy. Województwa pomorskiego, wraz z aneksem graficznym– mapą cyfrową.
. Na zaczynającej się w Bydgoszczy drodze wodnej do Odry i dalej, na zachód. Bez spojrzenia na mapę i inne projekty, czy będzie to cenne. Lub nabywcy instalacji do odbioru od wodniaków ścieków w przystaniach, . Dzięki uprzejmości kierownictwa Spółki Wodnej Kapuściska, odbyła się wycieczka na oczyszczalnię ścieków, na której przybliżono zagadnienia. Oczyszczalnie ścieków, ujęcia wody. Stacja Uzdatniania Wody przy Szpitalu Onkologicznym, Bydgoszcz; Stacja Uzdatniania Wody w Hotelu pod orŁem, Bydgoszcz.

Mapa trasy (Google Maps). Jeszcze nie tak dawno służyły one jako naturalna oczyszczalnia ścieków. Te siedziby to najczęściej stare, zardzewiałe garaże i szopy, w których gnieżdżą się pasjonaci wodnej rekreacji i sportów wodnych.

Ivt, pompy ciepła bydgoszcz, pompa cieplna, energia odnawialna, kujawsko-pomorskie, wentylacja. Poradnik techniczny Pompy do wody brudnej i ścieków.
15 Mar 2010. Analiza map topograficznych i geologicznych wskazuje, że prawdopodobnie przed. Kategorie: Cieki wodne Bydgoszczy, Rzeki dorzecza Wisły. W Bydgoszczy pociąg do Kościerzyny czekał na nas, mimo że do odjazdu. Nieco dalej zastawa po prawej steruje wypływem wody do prawowitej Wdy. Pobytu na kanale zaryzykowaliśmy wyprawę w dół tego sztucznego cieku. Wygodna jest stara mapa turystyczna z serii PTTK" Kraj" z 1986 roku pt. " Szlak wodny Wda" Mapa Biuletynu. BiP w jst-Urząd Gminy w Białych Błotach. Bydgoszcz. Tłocznie ścieków: Szczelne zbiorniki w pełni wyposażone w pompy. Przewidywana ilość wykorzystywanej wody i innych surowców, materiałów, paliw oraz energii.
Brda, przepływająca w dolnym biegu przez Bydgoszcz, osiągnęła w centrum miasta. Na terenie miasta pojawiły się pierwsze symptomy tzw. Cofki: wody Brdy. Zalania kanał prowadzący do pobliskiej oczyszczalni ścieków. Mapa Polski. Od płynącej wody uczyć się spokoju, cierpliwości i pokory, a gdy trzeba. To i pewności, zdecydowania i mocy. • Towarzystwo Miłośników Miasta Bydgoszczy.
Drogi wodne w Polsce, kanały wodne w Polsce-mapa. a pozostałe od Pakości do Lisiego Ogona i na kanale Bydgoskim i Brdzie skanalizowanej od. Kanale Mazurskim, są jednak świadkami jakiejś żeglarskiej historii tych cieków wodnych. Rzeki i cieki wodne (kanały, etc. [km] 137 116. Ograniczeniach prędkości w Polsce dla dróg krajowych oraz w Warszawie, Bydgoszczy, Szczecinie. Budowa komunalnych oczyszczalni dla miast: Bydgoszcz (oczyszczalnia" Kapuściska", Grudziądz, Ciechocinek; Budowa komunalnych oczyszczalni ścieków dla. 24 Maj 2010. Stwierdzono podsiąkanie wody w kilku miejscach, ale woda jest klarowna, co oznacza. Zalania kanał prowadzący do pobliskiej oczyszczalni ścieków. Mapa witryny Strona startowa Zastrzeżenia prawne pl/en Kontakt. Uni-Tech sa w Bydgoszcz, Równa 4-zobacz galerię zdjęć, filmy i panoramę firmy. Remonty i modernizacje kotłów energetycznych parowych i wodnych o wydajności do 230 Mg/h. Montaż urządzeń dla oczyszczalni ścieków. referencje. Fotogaleria. Poprzednie. Mapy i technologia Źródło danych Integracja. 21 Maj 2010. Rzeki przepływające przez Bydgoszcz nie stwarzają zagrożenia dla mieszkańców miasta. Pojedyncze przecieki usuwane są na bieżąco. Poziom wody. Alfa-Tech Bydgoszcz. Przydomowe, biologiczne oczyszczalnie ścieków, szamba ekologiczne. Technologie do oczyszczania ścieków, naturalnych akwenów wodnych.

Przyłącza wody, kanalizacji, gazu* węzły cieplne* przydomowe oczyszczalnie ścieków* inne prace związane z instalacjami sanitarnymi.
Mapa. Projektujemy i wykonujemy instalacje sanitarne: wodne, kanalizacyjne. Przydomowe oczyszczalnie scieków, kominki z płaszczem wodnym. Koniecznie sprawdź ofertę: ecdom. Pl-instalacje sanitarne profesjonalnie Bydgoszcz. Najnowsze· Popularne· Najlepsze· Przyjaciele· Mapa katalogu· Kontakt. Słupki ogrodzeniowe Bydgoszcz pphu Siatex-produkcja i dystrybucja. Rozwiązaniem tej sytuacji jest przydomowa oczyszczalnia ścieków, które wykonuje firma Inter Garden. Oczka wodne i stawy kąpielowe Gordo Studio-woj. Mazowieckie.

File Format: pdf/Adobe AcrobatL+ l– długość cieku wraz z suchą doliną do działu wodnego, km]. ϕ – współczynnik odpływu odczytany z mapy, jw.-zlewniach rzecznych” Oficyna Wydawnicza Projprzem– eko, Bydgoszcz 2006. 2. „ Wytyczne obliczania światła mostów. Ceny wody i ścieków Bydgoszcz, Taryfy zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Miasto: Bydgoszcz. Ludność: 363468, mapa.

Siporex Bydgoszcz, Toruń Sklep internetowy sprzedający materiały budowlane z ogromnym. Możemy również zaproponować przepompownie ścieków i wody psp.

Ponadto biegnąca wzdłuż gminy trasa Szczecin– Bydgoszcz umożliwia dogodny i szybki dojazd. Na północ od wschodniego krańca osady i oddzielona była od niej mokradłami i ciekiem wodnym. Suchań– mapa archiwalna (l. 20-30. xx w.

24 Maj 2010. Należy jednak pamiętać, że ta wysokość to ogromna masa wody, która napiera. Woda opuszcza Fordon, sytuacja w Bydgoszczy-relacja+ foto.

Wszelkie Prawa Zastrzeżone! Design by SZABLONY.maniak.pl.